Henri Sérouya (1895-1968) over Le Génie de Spinoza

0
41

Zoals
ik in het vorige
blog
al aankondigde leek het me wel aardig om van Sérouya, de
vergeten Spinoza-geleerde die ik even voor het voetlicht plaatste,
een korte tekst op te nemen die in november 1932 in
Le
Judaïsme Sepharadi
verscheen,
ter gelegenheid van het feit dat Spinoza 300 jaar geleden geboren
was. Net als de joden in Duitsland, deden ook die in Frankrijk mee
aan die herdenking. Het stuk is om meerdere redenen interessant: om
de waarderende bewondering van Spinoza, maar ook b.v. om wat er toen
onduidelijk was over hoe het zat met de broers en zussen van Spinoza;
ook hoe simpel het was een schilderij van Rembrandt te duiden.

Het
stuk staat op twee pagina's waarop ook twee afbeeldingen: de bekende
crayon-gravure die Jean Charles François in 1761-62 vervaardigde,
maar de ondertitel luidt slechts "Spinoza d ’après une
reproduction tirée de “ l’Histoire des Philosophes modernes de
A. Savérien;" en een afbeelding van het "Statue de
Spinoza, à La Haye." Het artikel begint met deze intro van de
redactie:

Le
14 [sic=24] novembre 1932 il y aura trois cents ans que Spinoza est
né. Cet anniversaire a été célébré à La Haye, le 10 septembre
dernier par le Congrès International de philosophie. Les principaux
débats ont porté sur les relations entre la physique et la
métaphysique, sur les relations entre la philosophie el la religion
et sur l'interprétation de la doctrine de Spinoza.
Issu de la
communauté sépharadite d'Amsterdam, Barouch Spinoza a son siège
dans le panthéon de l'humanité, aux côtés des plus grands
esprits.
En publiant ces pages notre revue reste dans son rôle,
sans prendre aucune posi-tion quant aux convictions religieuses du
grand philosophe.                                    N.D.L.R