Hendrik Wyermars (1684 – 1757) Twee paragrafen uit zijn ‘De ingebeelde chaos’

0
45


In vervolg op het vorige blog, “Hendrik Wyermars (1684 – 1757) ‘De ingebeelde
chaos’ hertaald. Eerbetoon aan vervolgde Spinozist,” wil ik hier zijn openings-
en slottekst brengen van het belangrijkste gedeelte van zijn geschrift als
zowel een specimen van Wyermars betoog, als van Michiel Wielema’s hertaling ervan.
De laatste gaf dat gedeelte de titel: “Godsbewijzen, de Drie-eenheid en de
schepping uit het niets;” –