Hendrik Wyermars (1684 – 1757) ‘De ingebeelde chaos’ hertaald. Eerbetoon aan een vervolgde Spinozist

0
339

Let op: uit het blog van 13 april 2015 blijkt dat het geboortejaar 1685 moet zijn.  

                   
Een vrijdenker in de achttiende eeuw
die beweerde dat de aarde eeuwig had bestaan en het Bijbelse scheppingsverhaal een mythe was.


 

Eind vorige week verscheen


Hendrik Wyermars, De
ingebeelde chaos
. Hertaald en ingeleid door Michiel Wielema. Hilversum,
Verloren, 2015 – ISBN 9789087045258 – €19 [books.google – Inhoudsopgave en
eerste deel inleiding
PDF]


(Over acht dagen precies) 305 jaar na de oorspronkelijke uitgave, verschijnt een
hertaalde nieuwe uitgave van dit werkje. Het werd een werkelijk schitterend
boekje. Het zou niet verschenen zijn als Hubert Vandenbossche er geen
financiële steun voor over had gehad. We mogen hem en Michiel Wielema dankbaar ervoor
zijn dat ze dit project hebben opgezet en uitgeverij Verloren bereid vonden het
uit te geven.

In een blog van 1 juli 2014 had ik al eens aangegeven dat ik het erg jammer vond dat over Hendrik Wyermars niets te vinden is in Henri Krop's boek, Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland. Dat wordt met deze uitgave enigszins goed gemaakt.     


Voor het eerst kon ik nu het boek,
dat ik deels al wel eens op internet had ingekeken, in één ruk lezen door de
goed leesbare hertaling die Michiel Wielema verzorgde en van uitstekende toelichtingen
voorzag, alsmede een voortreffelijke inleiding, waarin hij alles wat er maar te vinden was
over Wyermars bijeenbracht. Het opvallendste daarin is dat uit hernieuwde
archiefstudie waar dit project hem aanleiding toe gaf én het hem mogelijk
maakte, het sterfjaar van de auteur van De ingebeelde chaos, gevonden werd. Moesten
eerdere blogs die ik aan hem wijdde (zie onder) z’n data op (± 1685 – ? na 1749)
stellen, nu zijn zijn levensjaren bekend en kunnen ze in de titel van dit blog
voor het eerst op internet worden gebracht.