Hendrik van Bronckhorst (1636 – 1678) schreef lofdicht op Spinoza [vervolg 3]

0
434

Nog éénmaal over het lofdicht dat Hendrik van Bronckhorst schreef en dat werd afgedrukt in de door Pieter Balling vertaalde:

Renatus Des Cartes Beginzelen der wysbegeerte, I en II deel, na de meetkonstige wijze beweezen. Mitsgaders des zelfs overnatuurkundige gedachten … Benedictus de Spinoza Amsterdammer. Alles uit 't Latijn vertaalt door P.B.  t'Amsterdam: J. Rieuwertsz, 1664.

Ik schreef een blog over het ontbreken van dat gedicht in het exemplaar van de KB dat twee vervolgblogs kreeg [blog 1, 2 en 3]. Tijdens de eerste cursusdag PPC/CM deelde de secretaris van de VHS kopieën uit van de gedichten uit een exemplaar van de Vereniging. Aanleiding (al is het dan 12 dagen later) om er nog eenmaal aandacht aan te geven. Hier dan een scan van alleen het gedicht van Van Bronckhorst.