Hendrik Cordes (1649 – 1678) "Spinoza’s dominee"

0
445

Misschien moeten we hetgeen Colerus schrijft over wat Spinoza van deze dominee vond met een korreltje zout nemen, maar Spinoza zou voor deze Hendrik Cordes een groote agting’ hebben gehad.

Hendrik Cordes, zoon van de uit Hamburg afkomstige en in Jena opgeleide Paulus Cordes (1613-1674) die dominee was in de Lutherse gemeente in Amsterdam, was een van de leerlingen van de bekende Lutherse dominee Coenraad Hoppe (1621-1670) door wiens invloed mede de zogenaamde 'Nederlandsche richting' opkwam naast het Duitse element dat tot dan toe overheersend was geweest. Hoppe was zich tevens gaan wijden aan de opleiding van aanstaande predikanten, waarvan Hendrik Cordes er dus een was.

Nadat in de Lutherse gemeente te ’s Gravenhage op 14 augustus 1674 ds. Glaserus (die op zijn beurt had bijgedragen aan de opleiding van Coenraad Hoppe) was overleden, werd Hendrik Cordes er beroepen. Nadat hij was ingezegend door zijn vader, werd hij op 12 september door zijn ambtgenoot ds. Schelhammer aan de Haagse Lutherse gemeente voorgesteld (Hendriks vader overleed 11 december datzelfde jaar). Hendrik Cordes verkeerde slechts tamelijk kort in die predikantenpositie, want hij stierf, pas 29-jaar oud, op 28 juli 1678 aan de tering.