HELLUP!!!

0
291

 Woensdag heb ik een presentatie voor het Management  van 'mijn' GGZ-instelling over het nut van ervaringsdeskundigen in dienstverbanden. Willen jullie onderstaande 4 punten eens aanvullen, maw, schrijf eens in een reactie, vanuit jullie 'boerenverstand', wat jullie als meerwaarde zouden zien.Laat je niet afschrikken door onderstaand 'vakjargon'.
Alvast bedankt voor het meedenken, enne….foute reacties bestaan niet!! Domme mensen ook niet………

1. Werken vanuit een gedeelde ervaring
Essentieel in de inzet van ervaringsdeskundigen is dat zij op basis van een gedeelde ervaring
goed naast de cliënt kunnen staan. Vanuit deze betrekking kunnen zij present zijn, om met
Baart (2001) te spreken, in het leven van de cliënt. De wederkerigheid in het contact staat
centraal en wordt gebruikt als voertuig voor ondersteuning.

2. Ondersteuning in het benutten van eigen ervaringskennis
Voor ervaringsdeskundigen is het ondersteunen bij het reflecteren op de eigen ervaringen
van de cliënt, een manier om de ervaringskennisbron door de cliënt zelf aan te laten boren.
Het begeleiden in dit reflectieproces is bij uitstek een taak voor de ervaringsdeskundige.

3. Werken vanuit een herstelperspectief;
Eén van de meest belangrijke waarden van het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de
hulpverleningscontext, blijkt het herstelperspectief. Uit het contact met de
ervaringsdeskundigen groeit hoop, perspectief en bewustwording. De ervaringswerker
fungeert hierbij in sterke mate als rolmodel.
"Het belangrijkste wat ik mensen bied, is herstelperspectief. Ik kan laten zien dat herstel
mogelijk is. Niet dat het iedereen even goed zal lukken, maar dat er een weg is. Ik bied
mensen hoop alleen al door het feit dat ik hier zit".
"Ik vraag ook nooit naar iemands diagnose,waarom?"

4. Kritische spiegel voor de hulpverlening
De traditionele hulpverlening krijgt nieuwe impulsen door de
inbreng van ervaringsdeskundigen. Er ontstaat discussie rond de invulling van het
begrip ‘goede hulpverlening'.

Ervaringsdekunigen vervullen de functie van ‘peer advocate', waarmee hun rol als criticus gelegitimeerd is.  Aannames
die hulpverleners hebben, worden getoetst en stigmatiserende beelden kunnen worden bijgesteld

_______________________________________________________