Hegels worsteling met Spinoza helder toegelicht

0
588


Graag wijs ik hier op een interessant en helder artikel over
Hegels ambivalente houding tegenover Spinoza. In kort bestek van zo’n slechts 13
pagina’s laat de auteur ervan ervaren hoe grondig Hegel met Spinoza bezig was,
hoe hij hem meende te kunnen en moeten verbeteren, m.n. om ruimte te scheppen
voor bewuste enkelingen, maar hoe die ook bij hem tenslotte gevangen zijn in
een deterministisch-noodzakelijke structuur.


Antonios Kalatzis, “Gott oder Natur– oder Geist? Hegel über
Spinoza” cf.
academia.edu


Merkwaardig is dat er niet bij te vinden is dat het
oorspronkelijk een lezing betrof tijdens een Colloquium die tenslotte in het
volgende boek terecht kwam


Ana Honnacker & Matthias Ruf (Hg.), Gott oder Natur.
Perspektiven nach Spinoza. LIT Verlag,
2015. Die uitgever geeft de hoofdstukken niet. De informatie daarover blijkt wel te
vinden in dit blog