Heeft Spinoza een moderne morele filosofie?

0
319


Dat hangt af van welke moderniteitseis er gesteld wordt. Als
er onder verstaan wordt de mate waarin die filosofie gedragsverplichtingen en
normen uitstraalt, hoe deontologisch hij is, dan kun je de vraag stellen:
hoeveel ‘moraliteit’ vind je bij Spinoza? De aanleiding voor dit blog is het
nieuwe lemma op de Internet Encyclopedia
of Philosophy
[IEP] waar ik onlangs in een
blog op wees, n.l. het door John Grey geschreven lemma: “Spinoza:
Moral Philosophy.” [Cf.
IEP]

 


”Het verlangen om goed te doen, dat uit het leven onder leiding
van de rede voortkomt, noem ik plichtsbesef,” (vertaalt Krol), pietas (schrijft
Spinoza in 4/37s1), ‘morality’ (vertaalt Curley). Wat betekent daar ‘besef van plicht’
resp. ‘morality’? Dat is dus de vraag.


Ik vind dat John Grey een op vele punten voortreffelijk
artikel schreef, waarvan veel op te steken is, juist over het ethische deel van
de Ethica (vooral vanaf deel 4). Het
geeft een goede samenvatting van de hoofdlijnen; en tegelijk krijg je iets mee
van de vraagstukken die in de recente secundaire Spinoza-literatuur daarover aan
de orde worden gesteld.