Hedendaagse informatie & adviezen over boeken over Spinoza

0
344

In vervolg op het vorige blog meld ik even dat op DeBoekensalon.nl van de NBD Biblion korte omschrijvingen en recensies van zo ongeveer alle boeken in het Nederlands te vinden zijn. De boeken over Spinoza vind je hier, d.w.z. alle korte recensies waarin de naam Spinoza voorkomt. Je krijgt dus ook boeken te zien waarin slechts íets over Spinoza wordt gezegd.

Als voorbeeld neem ik de korte recensie van het boek van Henri Krop, waarvan overigens de ondertitel niet vermeld wordt:

 

Titel: Spinoza
Auteur: H.A. Krop
Uitgever: Prometheus Bert Bakker
Jaar van uitgave: 2014
Pagina's: 821 pagina's
ISBN: 978-90-351-3871-1

 

Henri Krop (Erasmus Universiteit) wordt wereldwijd erkend als een Spinoza-expert. Eerder verzorgde hij al een nieuwe vertaling van de Ethica*. Dit magistrale boek is daarvan het gedrukte getuigenis: een schitterende geschiedenis van Spinoza’s invloed op de Nederlandse filosofie, vanaf 1670 tot 2013. Krop deelt de geschiedenis in vier periodes in: 1670-1720, waarin de nadruk ligt op Spinoza’s filosofie als bron van een ‘redelijke religie’; 1720-1780, de periode waarin de controverses luwen; 1780-1940, waarin de visie op Spinoza bepaald wordt door de grondideeën van het Duitse idealisme, waarin de banden tussen protestantse theologie en Spinoza worden gesmeed en waarin Spinoza’s ideeën verbonden worden met andere filosofieën; en 1945 tot nu, waarin Spinoza (vooral na 1970) wordt betrokken in de filosofische reflectie op de grondslagen van de wetenschappen en de levensbeschouwelijke bezinning op het menszijn. Zeer gedetailleerd, maar voor filosofisch geschoolde lezers zo spannend als een roman, met veel biografische gegevens, notenapparaat, literatuurlijst en namenindex. Het standaardwerk over het Nederlandse spinozisme voor de komende jaren. [Cf.]

We herkennen hier de recensie van Dr. Taede A. Smedes [Cf.]