Hardt og Negri genopstår [Hardt en Negri herrezen]

0
321

Voor wie hun Deens willen ophalen (of hun Negri resp. hun Hardt), is hier een mooie kans: gisteren verscheen dit boek:

Pil Christensen, Peter Nielsen og Lars Poulsen: Magt og modstand. En introduktion til Michael Hardt og Antonio Negris tænkning (Frydenlund, 2012 – zie ook PDF-prospectus).

Ik weet dit uit een signalement van Kåre Blinkenberg, getiteld: Hardt og Negri genopstår [Hardt en Negri herrezen]. (Ik wist niet dat die al overleden waren of als zodanig werden beschouwd)

Spinoza kreeg een hoofdstuk in het boek!
"Det samme gælder det ellers interessante afsnit om filosoffen Spinoza, hvor det fx fremhæves at verden er præget af en positiv, kreativ, skabende kraft, og at vi ikke behøver tænke en ydre Gud for at forstå dette. Det lyder jo meget godt, men er det rigtigt?"
[Hetzelfde geldt voor dat andere interessante hoofdstuk over de filosoof Spinoza, waarin bijvoorbeeld wordt benadrukt dat de wereld gekenmerkt wordt door een positieve, creatieve, scheppende kracht, en dat we die niet moeten denken als een externe God om dit te begrijpen. Het klinkt goed, maar is het waar?]
Verder zouden er slechts enkele regels aan Kant en Hegel zijn gewijd.