Hans Gribnau’s "De macht van het recht, Spinoza’s bijdrage aan de rechtstheorie" – nogmaals

0
38


Eergisteren had ik een blog waarin ik wees op het feit dat Hans Gribnau zijn in het
Engels vertaalde artikel, "De macht van het recht, Spinoza's bijdrage aan
de rechtstheorie," dat in 1992 in het
Nederlands
Juristenblad
verscheen [67, nr 43 (1992), p 1443-51] op internet
ter beschikking had gesteld. Daarop was SKL-lid Bob Hoekstra zo vriendelijk mij
een PDF toe te sturen van dat oorspronkelijke Nederlandse artikel. Gribnau ging
ermee akkoord dat ik dat PDF via dit blog verder zou verspreiden (zie onder).


Naar aanleiding van mijn opmerking in dat blog dat ik het
jammer vond dat hij Spinoza’s typering in welk geval hij de term ‘wet’
metaforisch gebruikt achtte, precies had omgedraaid, zond hij mij de tekst van
het lemma “Lex” dat hij geschreven had voor The
Compendium to Spinoza
(ed. by Wiep van Bunge, Henri Krop, Piet Steenbakkers
& Jeroen van der Ven, 2011]. Dat had ik ooit wel gezien, maar was ik weer
vergeten [cf.
dit blog]. Daarin corrigeert hij zijn eerdere lezing van
wat voor Spinoza als ‘metaforische wet’ is te zien. Hier lezen we precies waar
ik in het vorige blog op wees: