Guido Joost van Suchtelen (1920 – 2006)

0
60

Was vanaf 1957 twee en dertig jaar secretaris en hét gezicht van de Vereniging Het Spinozahuis.

 [van hier]

Hij werd geboren op 6 december 1920 in Naarden als zoon van literator en uitgever jonkheer Nicolaas Johannes (Nico) van Suchtelen en de bankiersdochter Catharina Elisabeth (Tosa) van der Werff. Zijn ouders waren toen Guido geboren werd nog officieel met een ander getrouwd en trouwden pas in 1921 met elkaar. Zijn vader, sinds 1913 werkzaam bij de uitgeverij Wereldbibliotheek (als Maatschappij tot Verspreiding van Goede en Goedkoope lectuur in 1905 opgericht door Leo Simons), was van redacteur opgeklommen tot onderdirecteur, (hij zou in 1925 mededirecteur worden en vanaf 1932 tot 1948 directeur) trok in een dienstwoning van de uitgeverij in het dorp Sloterdijk, aan het eind van de Admiraal de Ruyterweg, grenzend aan de IJpolder en de Haarlemmertrekvaart. In die toen nog landelijke omgeving groeide Guido op en kreeg er nog een broertje, Nico jr. en een zusje, Eva.

Van zijn vader erfde hij veel: diens natuurliefde (in 1940 werd Guido secretaris van de Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie), diens sympathie voor Frederik van Eeden; de boekeninteresse en Wereldbibliotheek; en… de liefde voor Spinoza.