Gods bewustzijn?

0
68

In het artikel van Andrea
Sangiacomo, "Adequate Knowledge and Bodily Complexity in
Spinoza’s Account of Consciousness", naar aanleiding waarvan
en waarover ik begin vorige maand drie blogs schreef over Spinoza's
bewustzijnstheorie [zie onder], was er één uitspraak waar ik toen
niet op inging, daar het voor de kern van het artikel niet van groot
belang leek. Die bewering werd dan ook gedaan in een voetnoot. Maar
hij hield me wel zeer bezig. Ik werd er zelfs nogal
verbouwereerd van. Het wordt echter tijd dat ik er eindelijk eens op
inga, vooral daar die voetnoot op zich genomen eigenlijk alleen al de
geldigheid van het hele bewustzijnsbetoog onderuithaalt.

Kort samengevat, zoals al in de
titel is vervat, is het volgens Sangiacomo de lichamelijke
complexiteit (waarop de bewustzijnstheorie van Steven Nadler
gebaseerd is) samen met verwerving van adequate kennis – en wat hem
betreft vooral dat laatste – waarop bewustzijn stoelt. En dat laatste
– want in God is immers alle kennis adequaat – leidt dan tot die
voetnoot (16) die luidt:

"From Gods point of view,
indeed, all the ideas are necessessily adequate, and, thus, God turns
out to be conscious at the highest level."