God kan niet niet bestaan (en is een Persoon)

0
425

Ziedaar wat Emanuel Rutten meent bewezen te hebben.

Op donderdag 20 september a.s. zal aan de Vrije Universiteit Emanuel Rutten zijn proefschrift verdedigen, getiteld: A Critical Assessment of Contemporary Cosmological Arguments: Towards a Renewed Case for Theism.

Jeroen de Ridder en René van Woudenberg zijn de begeleiders van Ruttens promotieproject. Als kritisch meelezer is atheïst Herman Philipse opgetreden die het proefschrift inmiddels zijn fiat gaf.

Rutten baarde vorig jaar opzien met een kennelijk als nogal ingenieus ervaren argument (“modaal-epistemisch argument”) dat hij bedacht voor de conclusie dat het onmogelijk is dat God niet bestaat.

Hij gaat uit van twee premissen. Eerst een algemeen principe dat zegt dat als het onmogelijk is voor wie dan ook om te weten dat een uitspraak waar is, die uitspraak onwaar moet zijn (of anders gezegd: wat mogelijk waar is, is ook kenbaar). Ten tweede dat het onmogelijk is om te weten dat God niet bestaat. Uit die twee premissen stelt hij logisch sluitend af te leiden dat God bestaat.