Gesprek over CO2

gasbehandelingDe discussie over het wel of niet opslaan van CO2 in de Barendrechtse bodem loopt nog in volle hevigheid. Voordat besluiten genomen kunnen worden moet eerst de Milieu Effect Rapportage (MER) gereed zijn. Omdat andere bestuursorganen (Rijk en Provincie) het gezag voeren over deze ontwikkeling vond op 18 juli 2008 een overleg plaats tussen CDA vertegenwoordigers van Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten van Zuid-Holland en Gemeenteraad van Barendrecht plaats. Er is gesproken over nut en noodzaak van CO2 opslag in het brede perspectief van de milieudoelstellingen. Alle aanwezigen waren het er over eens dat veiligheid boven alles staat. Het wachten is op de MER. De verwachting is dat deze na de zomervakantie zal verschijnen.