Gesprek met VPM

De vereniging voor de belangenbehartiging van de bewoners aan de Vlietweg, Paddeweg en Morgenster in Barendrecht (VPM) is op 15 april 2009 op de koffie gekomen. Het vierkoppige bestuur gaf aan dat zij zich in de afgelopen tijd zorgen hebben gemaakt over de voorgenomen bouwontwikkeling in hun 'achtertuin', de Kerkweg. In een goed gesprek heb ik aangegeven welke stappen er in de afgelopen tijd zijn ondernomen en welke in de komende weken genomen gaan worden. De gemeente heeft zich nadrukkelijker gepositioneerd en randvoorwaarden opgesteld waarbinnen het nieuwe plan vorm gegeven moet gaan worden. Binnenkort organiseert de initiatiefnemer een informatieavond voor omwonenden over de bouwplannen in de Kerkweg.