Geschenkenregister 2009

geschenkAls wethouder ontvang je presentjes of uitnodigingen als dank voor bewezen diensten of als relatiegeschenk. Dat is leuk en toont waardering voor wat je doet. Er zit echter ook een keerzijde aan het geven van presentjes: dat er een wederdienst (nu of in de toekomst) tegenover zou kunnen komen te staan. Daar mag mijns inziens geen sprake van zijn. Dat is voor mij ook reden om op dit weblog een geschenkenregister te gaan bijhouden om transparant te zijn ten opzichte van iedereen over de geschenken die ik heb ontvangen.
—————————————————————————————-