Gemeenteraadsvergadering november 2006

Maandag 27 november 2006 zijn er 2 belangrijke besluiten door de gemeenteraad genomen die mijn portefeuille betreffen. Allereerst ging de raad accoord met het voorstel over de verplaatsing van de hockeyclub Barendrecht en vervolgens kon de raad met grote meerderheid instemmen met de voorstellen over de kernkeuzen rond de centrumontwikkeling. Ik kijk met veel genoegen terug op deze vergadering.