Gelukkig Nieuwjaar: website over Spinoza en wetenschap in voorbereiding

0
322

De Vlaming Filip Buyse, een universitair geschoold wetenschapper en filosoof, zeer geïnteresseerd in Spinoza, houdt zich momenteel aan de Sorbonne in Parijs bezig met een doctoraatsstudie. Daarin onderzoekt hij de invloed van de wetenschap op Spinoza’s filosofie.

Vorige maand verscheen van hem in het internationale tijdschrift Historia Philosophica het artikel ‘Spinoza and Galileo Galilei : Adequate Ideas and Intrinsic Qualities of Bodies’, (Volume 6 2008, p. 117-127). [hier te verkrijgen] In dat artikel toont hij aan dat Spinoza zijn originele concept van 'adequate ideeën' [versus 'inadequate ideeën'] ontwikkelde als antwoord op Galilei's onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke kwaliteiten.

Buyse verwijst ernaar dat Locke later in een vergelijkbaar onderscheid over 'primaire en secundaire kwaliteiten' schreef.

(Wim Klever toonde onlangs aan dat Locke via kennisneming van de correspondentie van Spinoza met Robert Boyle tot dit onderscheid kwam,  zie hier en hier op dit weblog over zijn Locke-publicatie).

Buyse is nog met enige artikelen bezig en is voornemens dit jaar in Parijs een studiedag over “Spinoza en Galilei” te organiseren.

Verder is hij van plan, en het is dit goede nieuws dat aanleiding werd voor mijn eerste blog in dit nieuwe jaar, om over een paar maanden een website te starten over “Spinoza en wetenschap”.