Gelijkheidsthese of gelijk-opgaan-these?

0
34

De dag nadat Chantal Jaquet haar lezing tijdens de algemene ledenvergadering van de VHS had gehouden, schreef ik een uitvoerig blog waarin ik op haar thema inging: “Kan de gelijkheids-these de parallellisme-these verdringen?”

De eerste week van mei ontvingen de leden vijf brochures, waaronder deze van haar lezing:

Chantal Jaquet, From Parallelism to Equality: The Nature of the Union of Mind and Body in Spinoza. Mededelingen vanwege het Spinozahuis nr. 104, met de lezing van 26 mei 2012. Uitgeverij Spinozahuis, 2013.

Sindsdien ben ik enige tijd met haar tekst bezig geweest en heb mij afgevraagd, of en in hoeverre we met haar voorstel beter uit zijn. Ik ben er nog niet helemaal maar grotendeels wel uit. Ze formuleert een prima kritiek op de ingeburgerde gewoonte om naar 2/7 te verwijzen met “de parallellisme-these” (“this confusing minefield of a concept”).