Geld als passie(-intermediair)

0
42

Emanuel Derman stelde ooit een Map der hartstochten op, die ik vervolgens enigszins aanpaste (zie blog van 25 januari 2011).

Deze zelfde Emanuel Derman had begin deze maand een interessante column bij de Frankfurter Allgemeine, waarin hij met behulp van Spinoza's theorie over de passies een poging doet het verschijnsel geld te begrijpen. Ik verlok u naar dit artikel te kijken door zijn diagram eruit over te nemen.

Zie ook de column hier weer over van Izabella Kaminska.

Ik voeg hieraan toe, hetgeen Spinoza in Ethica 4/Caput 28 over geld schrijft: "Een individu heeft niet voldoende lichaamskracht om zich zonder wederzijdse hulp van anderen al deze voedingsmiddelen te verschaffen. Waarlijk, het geld is de kortste weg tot alle dingen, met als gevolg dat het volk gewoonlijk aan niets anders denkt en zich nauwelijks een soort vreugde kan voorstellen zonder de gedachte aan het geld als haar oorzaak." [vert. Henri Krop]