Franciscus Burmannus (1671 – 1719) "Spinoza ‘de Goddeloosten Atheist’…

0
353

… dien oit de werelt aangeschouwt heeft.”

Toen ik dit citaat van Franciscus Burmannus las dat Colerus in zijn Korte, dog waaragtige Levens-beschryving, van Benedictus de Spinosa (1706) opnam, wilde ik iets meer van deze Spinoza-bestrijder weten.

Frans Burman (zoals de man eigenlijk heette) was gereformeerd theoloog, niet van de oude stempel; zijn vader eveneens Franciscus Burman geheten, was al Coccejaans Cartesiaan voor wie er genoeg bewijs was dat de aarde om de zon draaide. Ook hijzelf en zijn zoon (ook weer een Frans Burman, ook weer theoloog) werden als Coccejaan beschouwd. Hij was predikant te Koudum (1695), Brielle (1698), vergezelde in 1702 als hofprediker de Staatse gezanten naar Engeland, predikant te Enkhuizen (1703) en Amsterdam (1705), en tenslotte predikant en hoogleraar theologie te Utrecht (intreerede 26 Februari 1715), waar hij in 1718-19 rector magnificus werd in welke hoedanigheid er portretten van hem gemaakt werden (door J. Houbraken gegraveerd).