Forthcoming… & Sanem Soyarslan

0
371

Op het Southwest Seminar in Early Modern Philosophy dat van 16 – 17 February 2013 in Cal Poly Pomona aan het California State Polytechnic University zal worden gehouden [cf], zal o.a. Sanem Soyarslan een paper presenteren getiteld: “The Susceptibility of Intuitive Knowledge to Akrasia in Spinoza’s Ethical Thought.” Daar er niet zo heel veel over Spinoza’s derde kennissoort wordt geschreven, mag dit hier wel opgemerkt worden. Haar proefschrift ging er over; zie het blog waarin ik wijs op haar binnen te halen dissertatie: Reason and Intuitive Knowledge in Spinoza’s Ethics: Two Ways of Knowing, Two Ways of Living.
Hieronder neem ik de samenvatting over van haar komende lezing.

Forthcoming…
Verder wijs ik op een hoofdstuk van haar dat in een komend boek zal verschijnen en dat al ter inzage op internet is gezet. Het behandelt eveneens die derde kennissoort:

Sanem Soyarslan (Boston University), “From Ordinary Life to Blessedness: The Power of Intuitive Knowledge in Spinoza’s Ethics.” Forthcoming in The Moral Philosophy of Spinoza (edited by Andrew Youpa and Matthew Kisner) Oxford University Press. [hier]

Opmerkelijk vind ik wel: naast een boek waarvan al jaren aangekondigd wordt dat het op komst zou zijn, The Oxford Handbook of Spinoza (Oxford: Oxford University Press, ed. M. Della Rocca), waarvan ik vele artikelen in een blog van bijna twee jaar geleden kon signaleren, wordt alweer een te verschijnen Spinozaboek bij OUP aangekondigd. Bij Sanem Soyarslan, die er een hoofdstuk voor inleverde, heet het: The Moral Philosophy of Spinoza. Volgens het enige andere al aangekondigde artikel dat ik vond, kan het ook een andere titel krijgen:

Steven Nadler, “The Lives of Others: Spinoza on Benevolence”, in Michael LeBuffe, Matt Kisner, and Andrew Youpa, eds., The Ethics of Spinoza’s Ethics (Oxford University Press, forthcoming).

Hier dan het abstract van haar te brengen paper: