Fluctuat nec mergitur

0
45


Het motto dat Parijs in z’n stadswapen heeft, Fluctuat nec
mergitur [wordt heen en weer geslingerd maar zal niet zinken], zal de bewoners –
naast de wereldwijde sympathiebetuigingen – wellicht helpen overeind te
blijven.

   


Hier droegen ze op de dag na de aanslagen hun motto uit op
de Place de la République.


 
               Van een blog getiteld: Ultimi Barbarorum!

In het wapen staat dat motto onder een scheepje op de
golven. Bij die afbeelding en die spreuk moet ik eraan denken hoe vaak Spinoza
het heeft – b.v. in het voorwoord van de TTP – over het emotioneel heen en weer geslingerd worden als een scheepje
op de golven. Hij geeft in z'n Ethica aan hoe je daarmee om kunt gaan.


Ik vermoed dat Parijs er in deze dagen wel wat aan heeft dat
er in die stad zoveel aan Spinoza-studie wordt gedaan. Denk aan de vele
publicaties en het al jaren regelmatige aanbod aan studiebijeen-komsten over
Spinoza’s denken. Het zou me niet verbazen als dit nu zijn vruchten afwerpt om
het hoofd koel te houden en zo rationeel mogelijk te reageren.


[cf. blog van vijf jaar geleden, waarin schreef: Zie Spinoza daar staan aangeven waar het bootje op de woeste golven heen moet… ]

Weer blijkt hoe bruikbaar zijn spreuk Ultimi Barbarorum is [cf. blog]