Filatelie met Spinoza

0
317

"De filosoof Spinoza verkondigde al in 1677 dat elk ding zo veel mogelijk naar de voortzetting van zijn bestaan streeft," zo begon de Groningse neurowetenschapper Prof. Dr. G. Holstege zijn praatje op 7 juni 2008 tijdens de 100e Algemene Vergadering van de (vanaf die dag) Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen. [hier] Postzegels zetten hun bestaan dus voort via filatelisten.

                       

Herdenkingspostzegel bij het 300e sterfjaar van Spinoza in 1977 [van hier]. "Zelfs ambtenaren van de P.T.T. en van het ministerie, waaronder dit staatsbedrijf ressorteert, blijken – zij het dan ook na veel discussie tot zelfs in de Eerste Kamer – belangstelling te hebben gekregen voor de grootste der Nederlandse denkers, zozeer zelfs, dat ze met de Spinoza-zegel van 75 cent hun propaganda voor Spinoza  bijvoorkeur op het buitenland hebben gericht…" *)

Zie hier op despinoza.nl informatie over het rumoer dat indertijd ontstond toen deze postzegel eerst niet uitgegeven zou worden.