Fausto Meli drong via Emilia Giancotti door tot in deel II van Curley’s The Collected Works of Spinoza

0
76


Het lijkt misschien eerder iets voor de rubriek Inutilis scientia
Spinozana
, maar daarvoor is het toch te serieus. In de reeks
Studi di
Lettere, Storia e Filosofia pubblicati dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, verscheen
in 1934 dit werk


Fausto Meli, Spinoza e
due antecedenti Italiani dello spinozismo
. prefazione di Giuseppe Saitta.
Firenze: Sansoni Editore, 1934 – VIII, 197 pp.


Met de twee voorafgaande zgn. spinozisten werden bedoeld: Jacobus
Acontius & Fausto Socino.


Zie nu deze voetnoot van Edwin Curley bij een stukje van
zijn vertaling van hoofdstuk 15 van de TTP