F. Halma’s vertaling van Pierre Bayle’s levensschets van Spinoza op internet

0
424

De initiatiefnemer(s) van de website "Verboden, vergeten, verketterde, verminkte en doodgezwegen Boeken en Geschriften" doen ijverig hun best om vertalingen te maken, of bestaande oude vertalingen door te geven van interessante vroegere teksten.

Er is daarbij geen wetenschappelijke oriëntering meegegeven, zoals wel bij die andere site die teksten digitaliseert: de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, DBNL.

Zo wordt sinds kort een tekst aangeboden: PIERRE BAYLE. HET LEVEN VAN BENEDIKTUS DE SPINOZA.

Dat blijkt een oude, zeventiende eeuwse tekst, maar welke dat is, staat er niet bij. Het moet dus wel gaan om de vertaling die de Utrechtse drukker François Halma in 1698 uitgaf: Het leven van B. de Spinoza, met eenige aanteekeningen over zyn bedryf, schriften, en gevoelens: door den heer Bayle, leeraar der wysbegeerte te Rotterdam (…).

Daarvan dus alleen het levensbericht dat eindigt met: