Excursie bij Falck risc

Fire fighters uit Barendrecht (foto: Corrie Righolt)
De gemeenteraad hield haar jaarlijkse themadag op 4 september 2009. 's Middags was ook het college van B&W uitgenodigd om deel te nemen aan een excursie naar Falck Risc op de Maasvlakte. Dit bedrijf verzorgt de opleiding van diverse brandweer corpsen. Na een introductie van het bedrijf werden de leden van de Raad en college in beschermende kleding gehesen en mochten we allemaal ervaren hoe het was om een echte brand te blussen. De diverse branden werden geblust met water, poeder, CO2 en schuim. We kregen uitleg over de verschillen en meest effectieve manier van brandbestrijding. Het werd een leerzame middag.