ERVARINGSDESKUNDIGE DOORBRAAK?

0
339

 En zo kon het gebeuren dat één van mijn dromen, wat betreft mijn werk dan, in vervulling gaat. De GGZ in Oostelijk-Zuid Limburg gaat een tweede ervaringsdeskundige aannnemen. Eigenlijk beteteknt dat een doorbraak, waarbij ik baanbrekend werk heb kunnen verrichten. Het infantiele is dan weer dat de functie veel te laag wordt ingeschaald. Elders in Nederland zitten dergelijke banen in fwg 40, 45, 50 en zelfs 55.
Maar goed, genoeg gezeikt over de GGZ en Limburg. Een eerste begin is er dan toch…….toen ik nl 3 jaar geleden riep dat er ervaringsdeskundigen in de GGZ in Limburg moesten worden aangenomen werd ik ook afgeschilderd als 'buitegewoon idealistisch'  en 'wereldvreemd'
Ik ga gewoon door met beïnvloeden van de organisatiecultuur en  het management, maar vooral met plezier hebben in het werk.

Ik verdien buiten mijn werk, als freelancer schrijver/gastdocent/begeleiding zelfhulpgroepen, gelukkig gemiddeld zo'n 200 euris bij.


Dat ik de laatste weken een wat gedeprimeerde indruk maakte had alles vandoen met mijn werk. Je zal maar al 3 jaar lang, vrijwel als eenling, tegen de stroom oproeien. De zon gaat langzaam doorbreken, langzaam, maar toch…….
Een megaprestatie van mij, al zeg ik hetzelf……..

in rood de vacature tekst

De Divisie Integrale Zorg Parkstad biedt primair het programma voor psychotische stoornissen aan volwassen GGz-cliënten tussen 18 en 65 jaar die naar verwachting gedurende een ruimere periode een beroep zullen doen op specifieke hulp uit de GGz. Secundair biedt de divisie ook hulp voor andere doelgroepen (Severe Mental Illness) in samenwerking met de andere zorgprogramma's.
Met de rehabilitatie en herstelvisie als leidraad is de hulpverlening gericht op de gevolgen van de psychiatrische aandoening en het verbeteren van het functioneren zodat mensen met succes en tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De Individuele Rehabilitatie Benadering volgens het Bostonmodel vormt een belangrijk uitgangspunt en de hulp is steeds afgestemd op de individuele mogelijkheden en wensen van de cliënt. Speerpunten van beleid zijn vermaatschappelijking, regionale spreiding van voorzieningen, kleinschaligheid en verantwoordelijkheid nemen in het regionale netwerk van samenwerkingspartners.
Er zijn diverse vormen van behandeling en begeleiding waaraan uitvoering wordt gegeven binnen een viertal clusters; het Cluster Klinische Behandeling en Begeleiding, het Cluster Beschermd Wonen, het Cluster Dagbesteding en Ontmoeting en het Cluster FACT.
De divisie telt 16 locaties, verspreid over de gemeenten in de regio Oostelijk Zuid-Limburg.

Voor de divisie zijn we op zoek naar 2 nieuwe collega's in de functie van:

ERVARINGSWERKER (M/V)
32 uur per week

Kern van de functie:
De ervaringswerker houdt zich met name bezig met het ontwikkelen en initiëren van innovatieve activiteiten gericht op herstel voor cliënten zowel binnen als buiten de organisatie. Daarnaast worden beleidsondersteunende en beleidsadviserende taken gedaan met als doel het herstel-denken bij cliënten en medewerkers te bevorderen. Verder is hij in het bijzonder ten behoeve van de FACT-teams beschikbaar voor consultatie en voorlichting aan cliënten, familieleden en collega-hulpverleners. Desgewenst werkt hij mee aan (vaardigheids)trainingen en psycho-educatie.
Een ervaringswerker levert zijn bijdrage vanuit ervaringsdeskundige* achtergrond.

* Ervaringsdeskundigheid wordt in dit verband opgevat als kennis die ontstaat door inzicht in eigen leven en problemen, de ontvangen hulp en de sociale consequenties, aangevuld met kennis over de ervaringen van andere mensen met soortgelijke problemen.

Functie-eisen:
· bezit ervaringsdeskundigheid ten aanzien van psychotische episode(s) van zichzelf en/of anderen;
· heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
· kan goed samenwerken;
· neemt eigen initiatief en heeft overtuigingskracht;
· beschikt over minimaal een MBO denk- en werkniveau;
· ervaring met cliëntenwerk (zoals HEE, CliëntenRaad e.a. vrijwilligerswerk) strekt tot aanbeveling.

Salariëring en andere arbeidsvoorwaarden
Salariëring is op basis van FWG functiegroep 35, minimaal € 1.537,= en maximaal
€ 2.286,= (bruto) bij een 36-urige werkweek. Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO-GGz. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar. Verlenging van het contract bij geschiktheid behoort tot de mogelijkheden.

_______________________________________________________