Enige emotie over de behandeling van Spinoza’s emotieleer

0
34

Enige weken geleden verscheen het boek van Frans Jacobs, Een filosofie van emoties en verlangens, Uitg. Nieuwezijds, Amsterdam, 2008.

Het belangrijkste thema van het boek is het aanbrengen van een onderscheid tussen verlangens en emoties. Ik besprak het elders (zie hier deze bespreking).

Op dit weblog wil ik enige ruimte geven aan het feit dat en de manier waarop Jacobs aandacht geeft aan Spinoza in zijn boek. Positief is dát hij op een aantal plaatsen Spinoza’s behandeling van de passies bespreekt. Hij citeert een aantal omschrijvingen van emoties uit de Ethica. Goed is dus dat Spinoza niet – zoals zo vaak gebeurt – wordt genegeerd.

Jacobs besteedt zelfs een hele paragraaf aan “Spinoza over affecten”. (p. 23 – 25), maar die is toch enigszins merkwaardig. Ik neem hier de eerste helft van deze paragraaf over om er vervolgens enig commentaar op te geven.