Ein nachgelassenes Fragment Nietzsches

0
353

In de zomerluwte kan ik even een fragment uit Friedrich Nietzsche's Nachgelassene Fragmente dat ik in een eerder blog over Nietzsche onvolledig had, aanvullen. Hij noteerde in voorjaar of zomer van 1883 het volgende:  

Spinoza nahm mit seiner Ethik Rache am jüdischen Gesetz: “das Individuum kann thun, was es will”: ähnlich wie Paulus. *)

Eerder had ik in Richard Mason alleen het eerste deel aangetroffen. **) Waarom Mason de rest wegliet weet ik niet. Waarom ik het compleet wil hebben? Waarom niet? Om over na te denken.