Eet smakelijk !

0
338
Vanmorgen gelezen, zoals iedere ochtend, soms ‘s middags.
 
Mag ik uit deze oud-testamentische tekst opmaken, dat christenen niet persé vegetarisch hoeven te leven, om niet te zondigen tegen de >regels van het leven en laten leven<?
Vraag me alleen niet waar Gilad ligt !

Lezing uit het 1e boek der Koningen 17,1-7.

Eens sprak de Tisjbiet Elias, uit Tisjbe in Gilad, tot Achab: Zo waar Jahweh leeft, Israëls God, voor wiens aanschijn ik sta; in de eerstvolgende jaren zal er geen dauw of regen zijn, tenzij op mijn woord. Toen werd het woord van Jahweh tot hem gericht: Vertrek van hier, ga naar het oosten en verberg u in het dal Kerit, tegenover de Jordaan. Uit de beek kunt ge drinken, en aan de raven heb Ik bevolen, u daar van voedsel te voorzien. Hij ging en deed wat Jahweh gezegd had.

En toen hij zich in het dal Kerit, tegenover de Jordaan, had gevestigd, brachten de raven hem ‘‘s morgens brood en s avonds vlees, en hij dronk uit de beek. Maar na verloop van tijd droogde de beek op, omdat het in het land niet meer regende.