Eerste lustrum Spinoza.blogse – en een koerswijziging

0
433

Vandaag, 12 september 2012, bestaat dit weblog vijf jaar. Ik begon ermee met het doel om er een cursus aan de HOVO over Spinoza mee te begeleiden (vandaar dat 't bijbehorende mailadres is spinozacursus@gmail.com). Al snel koos ik als omschrijving van mijn blog: Weblog over Spinoza, Spinozisme en Spinozana. Met die laatste term geef ik aan dat alles dat maar enigszins naar Spinoza verwijst of een relatie met Spinoza heeft, hier ‘verzameld wordt’: gedichten, schilderijen, beelden en vooral boeken over Spinoza – en sommige symposia of lezingen. Hoeveel blogs wijdde ik al aan personen die zich op een bijzondere manier met Spinoza hebben bezig gehouden. Niet alleen aanhangers, ook tegenstanders, als ze hem maar serieus bestudeerden, krijgen aandacht. Want ook van tegenspraak is veel te leren. Daar kom ik verderop nog op terug.

Dagelijks ga ik na of er nieuws over Spinoza te vinden is. Er gaat dan ook geen dag voorbij of er komt wel een blog (vaak meer dan één). Van sommige bezoekers ontvang ik per e-mail tips of suggesties die ik graag gebruik. En af en toe ontstaat, zoals de trouwe bezoeker weet, een levendige discussie over een thema dat ik aansneed. Zo ontwikkelt dit blog zich regelmatig tot een Forum over Spinoza. Veel van die discussies betreffen namelijk de interpretatie van begrippen, theorieèn en teksten van Spinoza zelf.
Per dag nemen rond de 400 ‘unieke bezoekers’ een kijkje op het blog (er waren wel dagen met boven de 600 en zelfs een keer boven de 800 bezoekers). Opvallend is dat de laatste tijd bijna 50% van die bezoeken uit de VS van Amerika komen; ongeveer 75 % geschiedt vanuit een ‘bookmark’ of ‘favorite’ en betreft dus ‘vaste klanten’.