Een Spinoza

0
90

Tekening van Spinoza op de website van ene Caroline Area Man? Of betreft het ene Morgan Elias Murray? Een mystificatie?