Een soort jubileumpje ?

0
304
    Een half jaar blokken voor de webloggen.

Wat gaat de tijd toch snel!
Nu al zover, dat je kunt terug kijken op een »periode«, die het leven toch anders gemaakt heeft, dan het voordien was. Wie niet iedere dag meer buiten de deur komt en ook thuis niet over al te veel belangstelling kunnen rekenen, bleek deze mogelijkheid tot contact zonder al te veel technische kennis een zeer goed alternatief.
Is alles nu koek en ei ?
Nou, nee, dat niet.
Maar dit kan natuurlijk ook beïnvloed worden door de mogelijkheden, die mijn pc biedt. En ook dat zal wel weer afhankelijk zijn van het gebruik van de programma’s, die in de loop van de achttien jaar dat ik aan het computeren ben, mijn huidige machine »bevolken«. Het is dus niet zo, dat de negatieve eigenschappen van »blogse« geheel aan blogse te wijten zijn.

Zo heeft het enige tijd geduurd voor ik er achter kwam, dat ik twee internet-programma’s nodig had, om mijn blogs zo op het scherm te krijgen, als ik het wilde hebben.

Mozilla Firefox gaf de tekst correct weer, maar meer dan de normale kleuren van het scherm en de tekst kreeg ik niet te zien. Dat was een heel gepriegel om aan de hand van de cijfercodes tussen 1 en f een kleurtje uit te vogelen, dat de presentatie voor iemand met een »normaal« programma aanvaardbaar maakt. Technische steun daarbij kreeg ik van de opdracht   >afdrukoptie<, want daar zag ik wel, wat ik allemaal uitgedacht, uitgezocht had! Maar de tekst kreeg men te lezen in de best mogelijke opmaak. Maar ook het invoeren van foto’s viel niet mee.
Deze toestand duurde totdat een goed vriend mij op weg hielp met het programma Opera.
En hier ontmoette ik mijn kunstwerk in zijn volle glorie. Het lukte me om twee digitale nieuwjaarswensen in te voeren, die getoond werden, zoals ik ze op 30 december ontving én
die -echt toevalligerwijze- mijn weblog-titel ondersteunden.

De eerste gedachte, die dan bij je opkomt is >>Kan het dan niet eenvoudiger en je gebruikt gewoon de Firefox niet meer?<<
Maar zoals zo veel in het leven, waarom makkelijk, als het ook moeilijk kan ?
De Opera is kleurrijk, ziet er voor mij goed uit, maar wanneer ik probeer langs hier een nieuwe log in te voeren, dan wordt dat één groot, lang verhaal. Alle »harde returns« verdwijnen als regen voor de zon en het wordt een vette, compacte massa. Onleesbaar en daar werd ik in een van de commentaren dan ook op gewezen.

Dat pakt dan zo uit, dat de tekst in Firefox wordt ingevoerd, de opmaakt wordt verfijnd en >Bekijk je log< laat dan zien, hoe dit zo geworden is. dan sluit je Firefox af en ga je naar Opera om te zien hoe het er echt uitziet! Pas op ! Zie je dan fouten en wil je die herstellen - een niet al te ingewikkelde procedure - maar... je moet eerst wel weer terug naar Firefox, want anders gaat het niet. Een tweede verschil, waar ook wel mee valt te leven is, dat ik ook Firefox weer nodig heb om eens in de week – vandaar, dat ik van het maandoverzicht naar het weekoverzicht ben overgestapt – mijn invoer vast te leggen.
Want eens komt er een eind aan. Blogse krijgt de gelegenheid zijn voorwaarde uit te voeren. Na twee maanden geen invoer, dat is je weblog weg. Dus is alles voor ťuma (spreek uit: tjoema)geweest.
Toch wel jammer, want wie niet meer kan typen, die kan vaak nog wel van zijn scherm lezen. Maar dat zou dan weg zijn.
Daar hebben we het volgende op gevonden, zei Paul van Vliet destijds al. Helaas dus alleen mogelijk via Firefox en niet via Opera ! Per week breng ik de hele inbreng over naar een -.pdf-file. Dat lukt, op de foto’s na !! En Adobe zorgt de komende jaren nog wel, dat deze in haar programma leesbaar blijven. Het enige is, dat al het water dan tot stilstand zal zijn gekomen, maar dat zal dan niet het enige zijn in mijn leven. En ook de reactie zullen niet meer bereikbaar blijven. Vandaar, dat ik die liever via mijn iemeel-adres ontvang!
En Blogse mag dan schrappen wat ze wil.

Ik ben ook dankbaar voor een andere gewoonte, die ik me vanaf het begin heb aangewend en gebruikt ! Ik heb al mijn schrijfsels eerst in mijn tekstverwerker geschreven en opgemaakt. Daarna gekopieerd en over gebracht naar het invoeren van een nieuwe log.
Hier werd ik gloeiend dankbaar voor, toen de secretaresse van de blogse-master in de fout ging en mijn werk en dat van vele anderen deed verdwijnen. Het werd, wel ‘ns waar met een kwaaie kop, een kwestie van opnieuw kopiëren en weer invoeren.

Is er dan niet iets echt vervelends te vermelden ?

In mijn tweede weblog, waar mijn korte en langere verhalen een plekje hebben en gaan vinden – zodra ze uit het Esperanto zijn vertaald – is het lastig die zo op te delen, dat deel 1 eerst, deel 2, tweedes en zo ver gelezen kan worden. Je moet dus altijd aan het eind beginnen. Maar ook wanneer je in de normale log eens naar eerdere moet verwijzen, dan is dat een heel gedoe.
Ik heb gelezen, dat er ook gevraagd werd, om een inhoudsopgave mogelijk te maken. Maar dat kunnen we heel eenvoudig zelf! Ga naar het blog-overzicht. Klick aan >alles selecteren< en dan >kopiëren<. Dan ga je naar je tekstverwerken en geeft de opdracht >plakken< en Kees is klaar! Een ander nadeel is, dat het een heel gedoe is om foto’s te plaatsen. Daar heb ik echt dagen ingestoken. En dan moet de wepmaaster niet zeggen, dat het niet anders kan, want bij het
weblog-systeem van [.punt. nl] kunnen ze het wel ! Mijn moeilijkheid is, dat na het laden de http:// van de imageshack, deze overgebracht moet worden naar het fotolaad-venster, maar de kopie komt steeds op mijn log-invoervenster terecht. En dan moet ik dat hele verhaal overtikken in het foto-invoer-venster, heel voorzichtig deze url verwijderen uit de log-invoer en dan op >ok< drukken. Voor jonge vingers en ogen zal dat niet erg bezwaarlijk zijn, maar op mijn leeftijd .....!!!!!! En de laatste opmerking is, dat het – althans voor mij – zeer welkom zou zijn, dat je maar een keer per dag zou hoeven moeten inloggen. En je het inloggen alleen zou kunnen beëindigden door uit te loggen. Nu gebeurd het een flink aantal keren per dag, dat je, na even een andere log bezocht te hebben o.i.d. de hele voorstelling wordt afgeblazen en je gewoon, ondanks dat je pauzeloos wil doorwerken, opnieuw moet beginnen en ook weer opnieuw inloggen.
Wel leuk voor je teller, maar je beduvelt je zelf, want het gaat om de bezoekers en niet om de gebruikers.

Nu maar hopen, dat ze van BLOGSE dit nog eens zelf lezen ook. En als ze er wat mee en aan kunnen doen, des te beter. Dan hoeven we alleen maar te hopen, dat het gevolg niet pas merkbaar zal zijn, nadat weer nieuwe schade zal zijn geschied.