Een poging tot uitleg

0
462
Iemand, n vd.vijver, schreef hier op Meer op zon, 20/01/2008 – 19:47.

Is dit (Ethica II,44: "Het ligt niet in de aard der rede de dingen als toevallig, wel echter ze als noodzakelijk te beschouwen.") een cruciale stelling? Doet Spinoza hier ook een uitspraak over de geest of bewustzijn? Dat die dezelfde is als genoemde causale rede en over de causale werkelijkheid als enige werkelijkheid? Dus geen andere geest en geen andere werkelijkheid dan de causale, logiese, wetmatige, voorspelbare, wetenschappelijke wereld v.h. rationalisme van Descartes, Kant, Marx en alle andere vanaf  1600 tot 2000? Zo niet, zijn er dan nog een andere geest of bewustzijn en andere werkelijkheid bij Spinoza? Deze zijn de relevante vragen die een Spinozakenner moet kunnen verhelderen en wellicht beantwoorden en wordt het pas interessant en verneem je pas wat over Spinosa's filosofie. [Spelling en interpunctie gecorrigeerd, CV]

Daarop schreef ik op woe, 23/01/2008 – 21:01.