Een merkwaardige ‘hedendaagse’ bestrijding van Spinoza

0
24


Robert J. Roecklein, een Plato-deskundige, gebruikt zijn
kennis om vanuit Plato kritiek op o.a. Spinoza te geven. Dat levert een
enigszins hilarisch resultaat op. Vanuit de 21
e eeuw worden met filosofie
uit de 4
e eeuw voor Christus filosofen uit de 17e eeuw bestreden.
Roecklein publiceerde drie boeken:


Plato Versus
Parmenides: The Debate Over Coming-into-Being in Greek Philosophy

(Lexington Books, 2010)


Machiavelli and
Epicureanism: An Investigation into the Origins of Early Modern Political
Thought
(Lexington Books, 2012).


Politicized Physics
in Seventeenth-Century Philosophy
. Essays on Bacon, Descartes, Hobbes, and
Spinoza
Lexington Books, 2014 – – – books.google


Het gaat me hier uiteraard om het laatste. Daarin wordt in een
lang vijfde hoofdstuk Spinoza aangepakt. En dat in mijn ogen op een enigszins
hilarische manier. Books.google laat je veel bladzijden inzien en daarop zie je
hem op de manier waarop in zijn ogen Plato Parmenides neersabelde met dezelfde
argumenten als in Plato’s Parmenides Spinoza’s
Ethica aanpakken. Het is teveel om
samen te vatten. Maar ik beleefde er veel genoegen aan. Van de weeromstuit ben
ik zelfs de Parmenides gaan lezen –
op zich ook al een hilarisch boek dat je volgens mij het beste kunt lezen alsof
je Jiskefet hoort.