Een helder diagram van Spinoza’s metafysica

0
447

Eerder polemiseerde ik in mijn bespreking van Herman De Dijns boek, Spinoza, de doornen en de roos, met diens mening dat alleen in de natura naturans Spinoza's God wordt uitgedrukt, niet in de natura naturata.

Al surfend kwam ik terecht bij het Lemma SPINOZA, BARUCH (BENEDICT DE SPINOZA) in The Jewis Encyclopedia die oorspronkelijk in 1901-1906 is gepubliceerd en in z'n geheel op internet is geplaatst. Daarin wordt een samenvatting gegeven van Spinoza's metafysica, waarbij het volgende schemaatje wordt gegeven: