Een Gevallen engel …. ?

0
325

Een lieflijk landschap !
Mensen op fietsen, waarvan je het model kunt vergelijken met die in België, zo’n 60 jaar geleden. Aan de andere zijde van de weg gaat een oogstwagen, getrokken door een paard, zoals je ze nu nog ziet in Polen en Hongarije.
Maar de televisie-camera is in Amerika.

En de verslaggever licht ons voor.
Deze streek in Pennsylvania is streng protestants. Men werkt in de landbouw en veeteelt zonder machines. Er zijn geen auto’s en televisies. En je denkt dan >Oh, zeker nakomelingen van de Rotterdammers, die via Delfshaven naar Amerika trokken ?<
Alles gaat er rustig en gemoedelijk aan toe. Ware het niet, dat het nu BIJNA alles moet zijn.

Een zoon uit de streek heeft zich waarschijnlijk aangetrokken gevoeld tot de sport van zijn voorouders en is gaan fietsen. Nee, niet dat dit zijn beroep is ! Denk dat niet. Hij werkt op de farm van zijn pa. En natuurlijk ook met de hand.

 
Terwijl de vader buiten beeld blijft, zien we een vriendelijke, oudere vrouw. Op haar grijs-blonde haren, tot een grote tuut op het achterhoofd gekamd, prijkt een kanten gehaakte witte muts. Vrucht van de kennelijk lange, tv-loze winteravonden.

>Hoe vindt u dat nu, dat uw zoon in Europa aan zo’n belangrijke sportgebeuren meedoet? En dat hij kennelijk nog goed is ook ?<
>>Ach, het is zijn vak niet en als hij het als sport doet en de Here het wil, dan is het goed. Als hij dan die zegen kan omzetten in goede prestatie, is hij een voorbeeld voor onze jeugd.
Maar als hij terug komt, gaat hij weer gewoon aan het werk!<<
>Hebt u hem nog gezien? U hebt immers geen tv ?
>>Ach, voor deze gelegenheid dachten we, dat we wel eens een keertje mochten kijken bij onze buren. Die hebben wel televisie.<<
> Ja, dat zal wel goed gevonden zijn!<

Een paar dagen later straalt de zoon , daar op een ver plein ergens in Europa !
Bejubeld om zijn Grote Daden, die hij niet zonder hulp van Boven had kunnen volbrengen.

En dan blijkt bij een eerste test, dat de bijna onmogelijke menselijke prestatie niet met een hemelse hulp alleen mogelijk was geweest. Een tweede test, die dan ook nog in Frankrijk gedaan zal worden, zal dan dadelijk gaan bepalen, in hoeverre deze amerikaanse held is afgestort uit de hemel in de hooi-oppers van zijn vaderlijk dorp.


En daarbij zal dan het voorbeeld voor de jeugd helaas beperkt blijven tot een eenmalige cursus aanschouwlijk onderwijs. Alleen bestemd voor de overige televisiekijkers. Om het niet ZO na te doen!