E.E. Powell over de intellectus infinitus, de idea Dei en de absoluta cogitatio

0
374


Over deze onderwerpen – vooral de eerste twee – waarop het
in vele blogs en reacties is gegaan, kwam ik een tekst tegen die 110 jaar
geleden verscheen van iemand die het (als methodist) uiteindelijk niet met
Spinoza eens is, maar die hem wel zeer grondig en ‘charitable’ heeft bestudeerd
en – een grote extra verdienste – zeer helder schrijft over wat hij bij Spinoza
heeft gelezen.

Het gaat om Elmer Ellsworth Powell (1861- 1947) over wie ik
op 05-09-2012 een
blog had: Methodist schreef "Spinoza and Religion."
In dat blog is alles over hem te lezen – ik hoef hem hier niet nader te
introduceren. Van de week ontdekte ik dat hij in dat boek Spinoza and Religion dat in 1906 verscheen en in 1941 een herziene
herdruk kreeg, uitgebreid en zeer helder ingaat op de in de kop van dit blog
genoemde onderwerpen. Zo vaak heb ik gezocht naar goede uiteenzettingen, waarin
op die onderwerpen en m.n. op de eerste stellingen van deel II van de Ethica wordt ingegaan, maar zo weinig is
daarover te vinden. In dit en volgende blogs neem ik twee paragrafen over (het derde is te lang) van
het zesde hoofdstuk van Spinoza and
Religion
: