Ds van Walbeek tracht in Spinoza een theoloog te zien

0
22

Af en toe doe ik hier verslag van Spinoza-zaken die ik op internet tegenkom. Soms volsta ik met het aanbrengen van een link erheen, soms maak ik een blog. Zo deze keer. Ik was al eens, al surfend op internet, een tekst tegengekomen waarin diverse vertalingen van de eerste zin van de Tratus Theologico Politicus (TTP) werden vergeleken en becommentarieerd. Nu ontdekte ik van de week de herkomst ervan: de website van emeritus predikant van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, Pieter van Walbeek
Hij schrijft dat er “op dit moment aan het begin van het derde millennium een diepe verwarring is over het antwoord op de vraag wat nu eigenlijk 'theologie' en wat nu eigenlijk 'filosofie' is. De gestalte, die behulpzaam kan zijn bij inzicht in deze verwarring is Spinoza, die in de zeventiende eeuw aan het begin van de moderne tijd o.a. de filosofie van Descartes op zijn eigen wijze vorm en inhoud geeft. Zijn oeuvre wordt dan ook met grote geestdrift diepgaand bestudeerd!”