Dr. Ursula Goldenbaum, inleider tijdens de Spinoza-zomerweek

0
304

In de komende Spinoza zomerweek die over een maand (van 26 t/m 30 juli 2010) in de ISvW in Leusden zal worden gehouden, is het thema: Spinoza voor en tegen door de eeuwen heen.

Het zal dan gaan om de receptie van de filosofie van Spinoza die door de eeuwen heen op heel verschillende manieren is begrepen en uitgelegd. Steeds gaf zijn werk aanleiding tot grote verschillen van inzicht en tot felle polemieken tussen bewonderaars en critici.

De diverse golfbewegingen van voor- en tegenstanders komen aan bod. De eerste in de Nederlanden van de 17e en 18e eeuw; de opleving in de Duitse Romantiek en Idealistische Filosofie die begon met de 'Pantheismusstreit' resp. ‘Spinozastreit’; de 19e eeuwse materialistisch-naturalistische van Van Vlodrop en de kunstzinnige van de beweging der Tachtigers en tenslotte de marxistische receptie in het Frankrijk van de 60-iger jaren: Louis Althusser, Gilles Deleuze en Alexandre Matheron.

De cursus zal worden begeleid door dr. Miriam van Reijen. Inleiders zijn o.a. prof.dr. Wiep van Bunge, dr. Ursula Goldenbaum, dr. Henri Krop en dr. David Wertheim.

Van deze vier was dr. Ursula Goldenbaum mij nog niet bekend. Over haar heb ik enige informatie op internet bij elkaar gesprokkeld die ik hier voor belangstellenden doorgeef.