Dr. Jos Scheren bereidt publicaties over Spinoza voor

0
414


Dr. Jos Scheren is neerlandicus en filosoof. Hij werkt als
taaldocent, als freelance onderzoeker en als docent filosofie bij de HOVO
Utrecht. Uit bekendmakingen over lezingen die hij de komende dagen voor de
vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Bilthoven en Landsmeer geeft, wordt in het
ene bericht gemeld “daarnaast werkt hij aan een publicatie over de passies bij
Spinoza” [
cf.] en in een ander bericht “daarnaast werkt hij aan een
publicatie over het begrip ‘gemeenschappelijkheid’ bij Spinoza.” [
cf.] Dit deed mij verder zoeken en zie: op zijn linkedIn-pagina
lezen we:


“Op dit moment- januari 2015- ben ik bezig met het
voorbereiden en geven van cursussen over de filosofie van Spinoza. Daarnaast
bereid ik twee publicaties voor. Een betreft een woordenboek(je) van de diverse
passies zoals die bij Spinoza voorkomen en die wel of niet, of anders, nog onze
passies zijn. De tweede tekst is van een heel andere aard: het jaar 1968 – the
year that rocked the world- in Amsterdam. Dat naar aanleiding van '' vijftig
jaar 1968" in 2018. […


Tenslotte werk ik momenteel met Wijnand Duijvendak aan een
project over gemeenschap en gemeenschappelijkheid in wijken, scholen, stranden,
parken en woestijnen." [
Cf.]

In april 2011 had ik al eens een blog over een cursus over Spinoza die hij samen met Dr. Fabiola Jara aan de Utrechtse HOVO gaf en die als PDF op internet was verschenen, maar die daar inmiddels weer vanaf is gehaald. 

We wachten belangstellend af.