Dionijs Burger (1820 – 1891) vertaler van Spinoza’s Ethica

0
341In het blog dat ik gisteren maakte over Berthold Auerbach kwam ook de naam voor van Dionijs Burger die een vertaling maakte van het boek van Auerbach, Spinoza. Het leven van een Denker én tevens een vertaling van Spinoza’s Ethica.

Het werd voor mij aanleiding om na te gaan of er meer over deze Dionijs Burger te vinden is en dat bleek het geval. Met name op de door mij voor dit weblog al zo vaak met succes geraadpleegde DBNL bleek Burger goed bekend [zie hier]. Ook bij Siebe Thissen is veel over hem te vinden.3De classicus Dionijs Burger met interesse in filosofie, heeft flink gepubliceerd, ook over Spinoza.

Dionijs Burger (1820 - 1891)M.W. Scheltema, een dominee die hem goed gekend heeft, schreef over hem een uitvoerig en wat omslachtig levensbericht, waaruit hij tevoorschijn komt als een rustige, vriendelijke, meelevende en hulpvaardige man. 1)

Dionijs Burger is geboren te Rotterdam op 4 Febr. 1820. Zijn vader, Dionijs Burger (1788-1860), was cargadoor en chef van de firma's D. Burger en Zoon, en Wambersie en Burger. Diens vader, zijn grootvader dus, eveneens een Dionijs Burger (1747-1834), was op 12 april 1772 een agenturenbedrijf begonnen. 2)