De website van Siebe Thissen

0
56

Siebe Thissen, hoofd Kunst & Openbare Ruimte van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, is in 2000 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gepromoveerd in de geschiedenis van de filosofie met zijn proefschrift: ‘De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland 1850-1907’ (SDU Den Haag 2000). 

foto van hier

Op zijn website stelt hij dit proefschrift, besprekingen ervan en diverse andere teksten over Spinoza en Spinozisten digitaal beschikbaar in html- en pdf-formaat.