De Italiaanse filosoof Diego Fusaro over Spinoza’s "politieke ontologie"

0
370


 

De Italiaanse filosoof Diego Fusaro [cf. it.wiki]
is zeer actief in de media en vooral online, zoals blijkt uit deze afbeeldingen
die nog maar een deel tonen van een veel groter aantal. [cf. zijn
website]


Enige dagen terug, op 27 mei 2016, bracht hij een video op
Youtube over “Spinoza. Democratic Community and Political Ontology.” Hij
spreekt Italiaans, maar zijn tekst werd getranscribeerd en vertaald in
duidelijke ondertitels meegegeven. Daar ik er iets interessants in beluisterde,
althans las, haal ik zijn video hier naar binnen en nam ik die tekst over, daar
die sneller nog eens te raadplegen en te overdenken is.


Het zou me niet verbazen als dit korte college een
samenvatting is van de enige tekst [
cf.]
die hij over Spinoza schreef en bijdroeg aan een boek dat mede door Andrea
Sangiacomo geredigeerd werd: “Come un solo corpo. Spinoza e l'ontologia
dell'essere sociale,” in: La Ragione
della Parola. Religione, Ermeneutica e Linguaggio in Baruch Spinoza
(a cura
di Francesco Camera e Andrea Sangiacomo). I Cento Talleri, 2013, p. 259-294
[cf.
blog]


Hierna video en interessante samenvattende tekst. Ik zet een
klein vraagtekentje bij de mereologie die hij Spinoza toedicht, n.l. “the
communitarian totality (the community's substance) is essentially a totality
taking precedence over the individual parts,” terwijl bij Spinoza ook het
tegendeel, n.l. dat delen eerder zijn dan het geheel, te vinden is. Ook in zijn
interessante vergelijking tussen Spinoza’s ontologie in de Ethica en de politieke ontologie in de politieke traktaten, lijkt
hij de attributen als delen van de substantie te lezen, hetgeen zeer
aanvechtbaar is. Overigens vind ik het een interessante beschouwing.