De IDEA DEI en de INTELLECTUS INFINITUS – rediviva resp. redivivus

0
44


Over de onderwerpen ‘idea Dei’ en ‘intellectus infinitus’ is
het vele malen gegaan op dit blog. Het
laatste blog dateert van 22-02-2016: “intellectus infinitus
SIVE idea Dei,” en kreeg 84 reacties.


De laatste drie van Henk Keizer die na mijn laatste reactie van
29 maart (waarin ik bedroefd met tabé afscheid van hem nam) resp. 4, 5 en 8
dagen later nog volgden, heb ik niet eens meer opgemerkt daar blogse ze niet
meer onder “laatste reacties” liet zien. Ik heb ze vandaag pas gelezen, nadat
ik van Henk via de email een nieuwe tekst ontving, waarin hij nog eens
terugkijkt op die discussie en zijn zienswijze herformuleert.


Die neem ik als ‘gastblog’ hier op. Desgewenst kan het inblazen
van een nieuw leven [vandaar idea Dei rediviva
resp.
intellectus infinitus  redivivus] een aanzet geven tot nieuwe
discussie. Ik laat het nog even op mij inwerken en zal mij nader beraden op
een eventuele reactie. Daar het onderwerp mij al jaren heeft bezig gehouden, ben ik Henk intussen alvast erkentelijk dat hij het met deze bijdrage in zeker zin een herkansing biedt – wellecht een nieuw leven inblaast.