De hertaling van ‘Zedig onderzoek’ van Dirk Santvoort uit 1709 is verschenen

0
255


Dirk Santvoort, een ijzerhandelaar en materialistisch
denker die leefde van 1653 tot 1712, had enige werken geschreven die sindsdien geheel
uit het geheugen verdwenen zijn. Alleen onder enkele deskundigen is hij nog
bekend
[1];
maar hij komt voor in de Radicale
Verlichting
van Jonathan Israel.  


Hubert Vandenbossche, die de hertaling
door Michiel Wielema sponsorde van werken van Adriaan Koerbagh, Een licht dat schijnt in duistere plaatsen
(verscheen 2014, cf.
blog, blog en blog), en van
Hendrik Wyermars, De ingebeelde chaos (verscheen in
2015, cf.
blog) bevorderde nóg een hertaling. D
e oplettende lezer kon het in het blog van 26 juli 2016, “In Memoriam Hubert Vandenbossche (7
mei 1945 – 17 juli 2016)” al aangekondigd zien: “binnenkort zal dankzij Hubert
nog verschijnen een werkje van de materialist en amateurwetenschapper Dirk
Santvoort (1653-1712), Zedig onderzoek of de geleerdheid en wetenschap
volmaakter en de zeden of manieren der mensen slechter zijn dan in voorgaande
tijden
(1709). Deze derde hertaling van Michiel die Hubert had gesponsord
was helaas bij zijn overlijden nog niet verschenen.


Recent is het dan gepubliceerd met
medewerking van uitgeverij Verloren, die echter niet als uitgever gezien wil worden. Op de
website
van Uitgeverij  Verloren is er niets over
te zien, maar bij
Bol.com is voor €10,- te bestellen:


    

Dirk Santvoort, Zedig onderzoek of de mensen nu beter leven dan vroeger. Hertaald
en ingeleid door Michiel Wielema. Zonder uitgever, 2016, 88 pagina's –
ISBN  9789082164350

[1] Zo
schreven B. Hamminga & B. Kerkhof "Keynesianism anno 1709. Dirk
Santvoort about luxury" [op
internet
te raadplegen)