De herdenkingen van Spinoza’s 250e sterfdag in 1927

0
16

Al eerder, op 15 aug. 2009, had ik een blog over "De herdenking van Spinoza's 250-jarige sterfdag". Aanleiding nu voor onderstaand overzichtje van herdenkingen van Spinoza’s 250e sterfdag, die ik uit de kranten in het Historische Kranten Archief van de Koninklijke Bibliotheek kon opdiepen, vormde de vraag of Max Scheler (1874-1928) nu wel of niet in 1927 bij een herdenking van Spinoza’s 250e sterfdag had gesproken, en zo ja, waar: in Den Haag of Amsterdam

In mijn blog waarin ik het boek Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passies en politiek van Miriam van Reijen besprak, schreef ik over Carlos Astrada (1894-1970) die een lezing vertaalde die Max Scheler op 21 februari 1927 bij de herdenking in Den Haag van Spinoza’s 250e sterfdag had zullen houden, maar die nooit gehouden zou zijn. Waarom niet? Dat we daar nu via de Argentinië-route van moeten horen. Het lijkt me interessant daarover ooit nog wat meer te weten te komen. Ik ben naar verdere gegevens op zoek gegaan. Op Scheler kom ik in een volgend blog terug.