De ‘geometrische orde’ was juist bedoeld voor beginners

0
633


Afgelopen zaterdag was de eerste bijeenkomst van de
VHS-cursus over de PPC/CM, ofwel Spinoza’s
René Descartes, De beginselen van de wijsbegeerte in meetkundige trant
uiteengezet
en de Metafysische
gedachten
.


Wat mij erg meeviel was dat de opkomst niet lager leek dan
in eerdere jaren. Voor Spinoza PPC/CM blijkt dus geen geringere belangstelling te
bestaan dan voor zijn andere werk. Uit het voorstelrondje in de gespreksgroep
na de inleiding, waarin ik als gespreksleider fungeerde, kreeg ik de indruk dat
een paar aanwezigen zich hadden ingeschreven uit vooral belangstelling voor
Descartes.


Miriam van Reijen gaf de eerste inleiding, waarbij ze inging
op het ontstaan van de PPC/CM, het voorwoord dat Lodewijk Meijer ervoor schreef,
de briefwisseling met Willem van Blijenbergh die uitleg vroeg over dingen die
hij in de door Pieter Balling gemaakte Nederlandse vertaling niet van Spinoza begreep,
en tenslotte de twee gedichten die na het voorwoord aan die vertaling waren
toegevoegd.

Miriam van Reijen voor het gehoor in de aula van het Spinoza Lyceum in Amsterdam (dat gehoor was groter: er zaten
nog mensen links en rechts die de lens van mijn fototoestel niet meer pakte).